Jsme geologická kancelář

Před 17 lety jsme přijali vaši první objednávku. V současnosti zpracováváme 200 zakázek ročně pro velké firmy i soukromé osoby

Více o nás

Novinky

listopad 2012

Koncem října se v Praze uskutečnil seminář k nově vydaným doporučením SÚJB pro měření radonu ve stavbách a na stavebních pozemcích. Byly zde představeny svými tvůrci (SÚJB, SURO,…), kteří se podrobněji vyjádřili k jejich obsahu. Účastníci semináře ocenili vznik těchto nových textů, které bude SÚJB na základě zkušeností s jejich aplikací dále zpřesňovat. Již v létě letošního roku jsme upravili naše postupy, aby byly v souladu s těmito metodikami. Nejvýraznější změnou prošlo doporučení pro měření radonu ve stavbách, kdy starší text z roku 1998 neodpovídal současným trendům ve stavebnictví. Již z povahy difuze radonu do stavby, kdy je její míra výrazně ovlivněna rozdílem teplot vzduchu uvnitř a vně budovy, byl stanoven minimální teplotní rozdíl během měření. Tato skutečnost zvyšuje nároky na vybavení, kdy je potřeba použít teploměry s kontinuálním záznamem vnitřní a venkovní teploty vzduchu. Stejně jako jiné nově doporučené postupy, které zajistí vyšší výpovědní hodnotu měření, jsme i kontinuální měření teploty uvedli do naší praxe.

119 118

červen 2012

Nové postupy pro měření radonu ve stavebních objektech stanoví závazná metodika vydaná Státním úřadem pro jadernou bezpečnost v dubnu letošního roku. Metodika je jasně zaměřená na vztah ventilačních podmínek v měřené místnosti a vypovídacích schopností zjištěných hodnot aktivity radonu. V textu se nově objevují pojmy jako "uživatelské expoziční podmínky", "kontrolované expoziční podmínky" a "referenční expoziční podmínky". Jednotlivým termínům odpovídá různá délka měření a rozdílná náročnost na přístrojové vybavení organizace provádějící měření. Metodika nově zavádí posuzování přírodní radioaktivity pro oceňování nemovitostí. Dosud se měření provádělo zejména pro účely stavebního řízení. Přístrojové vybavení, které je požadováno novým přepisem, naše firma úspěšně používá již od loňského roku.

116
Více novinek
Potřebuji služby geologa
Hydro grafika
 

Inženýrská geologie a geotechnika

Připravujete stavbu? 

Potřebujete znát vhodnost území pro daný stavební záměr?

Jak složité bude založení stavby?

Jak náročné budou zemní práce?

Jak ovlivní návrh a realizaci stavby podzemní voda?

Více o: Inženýrská geologie a geotechnika
 
 

Ochrana a jímání podzemních vod

Voda jako všudypřítomná tekutina, je nám dobře známá. Její význam v přírodě, velká důležitost pro člověka a nutná ochrana zdrojů podzemních vod jsou jednoznačné.

Více o: Ochrana a jímání podzemních vod
 
 

Vsakování srážkových vod

Kam se srážkovou vodou na betonové ploše?

Jak ji využít v místě dopadu?

Co s ní v zastavěných územích?

Co jsou to vsakovací zařízení srážkových vod?

 

Více o: Vsakování srážkových vod
 
 

Konzultační a poradenská činnost

Jednání s úřady, obchodními partnery, projektanty nebo dodavateli staveb může vést do odborných diskuzí na téma, které vám není zcela blízké a jednoznačně srozumitelné. V takových případech můžeme nabídnout specializovanou pomoc formou konzultací nebo asistence přímo na jednání.

Více o: Konzultační a poradenská činnost
 
 

Geotechnické zkoušky zemin

Statická zatěžovací zkouška (PLT)
Dynamická penetrační zkouška (DP)
Terénní vrtulková zkouška (FVT)

Více o: Geotechnické zkoušky zemin
 
 

Měření radonu

Stáří a charakter hornin, vyskytujících se na území České republiky, staví tuto zemi mezi nejrizikovější státy v Evropě s ohledem na ohrožení osob ozářením z přírodních zdrojů.

 

Nabízíme měření radonu na stavebním pozemku, v domě, provozovně a ve vodě.

Více o: Měření radonu