Vznik oboru

 
 

Inženýrská geologie vznikla v bývalém Československu již v polovině minulého století. Vznik zapřičinily katastrofální sesuvy půdy v Handlové a na Vsetínsku.

Posouzení stability svahů a případná sanační opatření jsou i dnes běžnou součástí inženýrskogeologických prací.

 

Potřebuji služby geologa