Měření radonu ve vodě

 

Stanovení radonu ve vodě se provádí laboratorně, na vzorku vody odebraném do speciální nádoby. Ta zaručuje stálost vzorku od odběru až po zpracování, které je vhodné provést do 24 hodin. 

Stanovení radonu ve vodě se provádí laboratorně, na vzorku vody odebraném do speciální nádoby. Ta zaručuje stálost vzorku od odběru až po zpracování, které je vhodné provést do 24 hodin. Ke stanovení obsahu radonu ve vodě používáme přístroj s polovodičovým detektorem. Kromě radonu je možné ve vodě stanovit i obsah dalších přírodních radionuklidů, které jsou v podzemních vodách vzácnější.

Stanovení radonu ve vodě je povinné pro dodavatele vody, kterými jsou například i provozovny s vlastními studnami (hotely, pensiony, výrobny…). Jeho stanovení považujeme za nezbytné i u individuálních zdrojů podzemní vody, jímané například přes vrtané studny.

Radon a ostatní radionuklidy ve vodě pochází z hornin, se kterými je podzemní voda v přímém kontaktu. Radioaktivní látky obsažené ve vodě pak nejsou pouze vdechovány při stáčení, vaření nebo sprchování, ale také požívány při konzumaci vody. Obsah radionuklidů v podzemní vodě může také indikovat přítomnost těžkých kovů a zvýšené zdravotní riziko používání vody bez její předchozí úpravy.

Směrnou hodnotou obsahu radonu 222 ve vodě je objemová aktivita 50 Bq/l. Mezní hodnotou, kdy voda nesmí být dodávaná ke spotřebě, je aktivita 300 Bq/l (dle vyhlášky č.307/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

(poslední aktualizace stránky 16. 7. 2012)

Více...
Potřebuji služby geologa