2011

Volanice, Moravská Třebová, Šlapanov, Krakořice, Bystřec, Brdo, Jeseník - geologické průzkumy pro stavby bioplynových stanic
Crhov u Olešnice, suchá retenční nádrž - inženýrskogeolgický a hydrogeolgický průzkum pro stavbu malé vodní nádrže
Knapovec, výstavba 12 rodinných domů - předběžný hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum
Rozšíření výrobních prostor JK Mont s.r.o. Lhota pod Přeloučí - inženýrskogeologický průzkum pro stavbu montážní haly
Revitalizace údolí Plakánku - geologický průzkum
III/36042 Mirošov – most ev.č. 36042/3 - geotechnický průzkum pro stavbu mostu
Lipí u Náchoda, výstavba 7 rodinných domů - hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum
Knapovec, výstavba vodojemu - inženýrskogeologický průzkum
Čistá u Litomyšle - sanační monitoring
Liberk, Velký Uhřínov, nový obecní zdroj vody - geologický průzkum a realizace
Králíky, administrativní budova firmy Vydrus s.r.o. - inženýrskogeologický a radonový průzkum

2011

Volanice, Moravská Třebová, Šlapanov, Krakořice, Bystřec, Brdo, Jeseník - geologické průzkumy pro stavby bioplynových stanic
Crhov u Olešnice, suchá retenční nádrž - inženýrskogeolgický a hydrogeolgický průzkum pro stavbu malé vodní nádrže
Knapovec, výstavba 12 rodinných domů - předběžný hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum
Rozšíření výrobních prostor JK Mont s.r.o. Lhota pod Přeloučí - inženýrskogeologický průzkum pro stavbu montážní haly
Revitalizace údolí Plakánku - geologický průzkum
III/36042 Mirošov – most ev.č. 36042/3 - geotechnický průzkum pro stavbu mostu
Lipí u Náchoda, výstavba 7 rodinných domů - hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum
Knapovec, výstavba vodojemu - inženýrskogeologický průzkum
Čistá u Litomyšle - sanační monitoring
Liberk, Velký Uhřínov, nový obecní zdroj vody - geologický průzkum a realizace
Králíky, administrativní budova firmy Vydrus s.r.o. - inženýrskogeologický a radonový průzkum
Borohrádek, SECA - Serafin Campestrini s.r.o. - hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod
Úvalno, nová hala firmy Den Braven Czech and Slovak, a.s. - radonový a inženýrskogeologický průzkum
Dolní Dobrouč, nová hala firmy Contipro Group s.r.o. - inženýrskogeologický a radonový průzkum
Trutnov, objízdná komunikace - geotechnický průzkum
Lanškroun, nová výrobní hala firmy Stepa s.r.o. - inženýrskogeologický a radonový průzkum
Čenkovice, sedačková lanovka - inženýrskogeologický průzkum
Vamberk, studna v areálu firmy Řetězy Vamberk spol. s r.o. - pasport velkoprofilové šachtové studně v areálu firmy
Březová nad Svitavou, opěrná zeď - inženýrskogeologický průzkum
Česká Třebová, odpadový dvůr - inženýrskogeologický průzkum
Moravský Lačnov - hydrogeologický průzkum pro 8 ČOV
Pudlov, nová hala firmy ČEMAT, s.r.o. - inženýrskogeologický průzkum
Lanškroun, SOMA spol. s r.o. - inženýrskogeologický průzkum
Vysoké Mýto, Recycling - kovové odpady a.s. - inženýrskogeologický průzkum pro stavbu nové haly pro třídící linku
Mladkov, obecní ČOV - inženýrskogeologický průzkum
Bořetice, penzion SPRINGER - inženýrskogeologický a radonový průzkum
III/3161 Kostelec nad Orlicí - geotechnický průzkum pro přeložku silnice
II/422 Čejkovice - Čejč - geotechnický průzkum pro rekonstrukci mostku

Více...

2010

Dlouhá Třebová, kanalizace – inženýrskogologický průzkum pro liniovou stavbu délky 10 km
Bystřice pod Perštějnem, lávka pro pěší – inženýrskogeologický průzkum pro stavbu mostního objektu
I/14 Lhota u Červeného Kostelce, most ev.č. 14-094 – inženýrskogeologický průzkum pro stavbu mostního objektu
Český Těšín, kanalizace – geologický dozor
Hradec Králové – náměstí 28. října a ulice S. K. Neumanna – geotechnický průzkum pro stavbu komunikací
Hynčice, rekonstrukce rybochovných zařízení pstruží líhně – hydrogeologický průzkum a zajištění nového zdroje vody
Most ev.č. 371-008 Chornice – inženýrskogeologický průzkum pro stavbu mostního objektu
Rokytnice v Orlických horách, Panské Pole – hydrogeologický a radonový průzkum pro zástavbu 15 RD se zajištěním nových zdrojů pozemní vody
Geotechnický průzkum pro stavbu „II/360 Štěpánovice – Výčapy; II/360 Výčapy – Slavice; II/360 Slavice – Střítež“ v rámci projektu Severojižní propojení kraje Vysočina – 2

2010

Dlouhá Třebová, kanalizace – inženýrskogologický průzkum pro liniovou stavbu délky 10 km
Bystřice pod Perštějnem, lávka pro pěší – inženýrskogeologický průzkum pro stavbu mostního objektu
I/14 Lhota u Červeného Kostelce, most ev.č. 14-094 – inženýrskogeologický průzkum pro stavbu mostního objektu
Český Těšín, kanalizace – geologický dozor
Hradec Králové – náměstí 28. října a ulice S. K. Neumanna – geotechnický průzkum pro stavbu komunikací
Hynčice, rekonstrukce rybochovných zařízení pstruží líhně – hydrogeologický průzkum a zajištění nového zdroje vody
Most ev.č. 371-008 Chornice – inženýrskogeologický průzkum pro stavbu mostního objektu
Rokytnice v Orlických horách, Panské Pole – hydrogeologický a radonový průzkum pro zástavbu 15 RD se zajištěním nových zdrojů pozemní vody
Geotechnický průzkum pro stavbu „II/360 Štěpánovice – Výčapy; II/360 Výčapy – Slavice; II/360 Slavice – Střítež“ v rámci projektu Severojižní propojení kraje Vysočina – 2
Revitalizace povodí Olše, stavba kanalizace v obci Těrlicko - inženýrskogeologický průzkum pro stavbu čerpacích stanic
Zdiby, skladové haly firmy Fastade s.r.o. – inženýrskogeologický průzkum pro stavbu halového objektu ve složitých základových poměrech
Žamberk, opěrná stěna u diskontní prodejny – inženýrskogeologický a geotechnický průzkum pro posouzení stability opěrné stěny
Lanškroun, centrum sociální péče – inženýskogeologický a radonový průzkum
Křovice, záměr zástavby sídliště RD – hydrogeologický posudek pro likvidaci vod vsakováním
Česká Třebová, kanalizace – hydrogeologický posudek pro liniovou stavbu v ochranném pásnu vodního zdroje
Chrudim, Park Píšťovy – radonový průzkum pro sídliště 47 obytných domů
SECA Borohrádek - hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod
Bystřec - geologický průzkum pro stavbu bioplynové stanice
SOR Libchavy spol. s r.o., nová hala - inženýrskogeologického průzkumu pro stavbu výrobní haly
Horní Krupá - geologický průzkum pro stavbu bioplynové stanice
Krnov, výrobní hala ELFE - IGP pro účely zhotovení základového segmentu výrobní linky
Stavba obecní čistírny odpadních vod v obci Lánov - inženýrskogeologický průzkum (realizováno ve spolupráci s OHGS s.r.o.)
Centrum sociálních služeb Lanškroun - geologický průzkum pro stavbu sociálního zařízení
Sesuv zemin v katastru Lanškroun - projekt inženýrskogeologických průzkumných prací
Mistrovice, sídliště rodinných domů „V Sadě“ - inženýrskogeogický a radonový průzkum
Popice - geologický průzkum pro stavbu bioplynové stanice
Přestavba silničního mostu ev.č. 124-010 v Těchobuzi - geotechnický průzkum
Trstěnice - geologický průzkum pro stavbu bioplynové stanice
Třebovka, Třebovice – Česká Třebová, úprava toku v obcích - inženýrskogeologický průzkum (realizováno ve spolupráci s OHGS s.r.o.)
Tichá Orlice, Ústí nad Orlicí – zvýšení ochrany města hrázemi, rekonstrukcí koryta a jezů - inženýrskogeologický průzkum (realizováno ve spolupráci s OHGS s.r.o.)

Více...

2009

SECA Borohrádek - geotechnický a hydrogeologický průzkum pro stavbu kotelny na biomasu
Čistá u Litomyšle - hydrogeologický průzkum pro sanaci čerpací stanice PHM
Golf Club UNO Hnátnice - hydrogeologický průzkum pro zajištění nového zdroje vody pro golfový areál
Chlumecko - geotechnický průzkum pro rekonstrukci a obnovu polních cest v okolí dálnice D11
Chrudim, jižní spojka - západní připojení, geotechnický průzkum pro stavbu silničního obchvatu
Centrum živočišných biotechnologií v Kostelci nad Orlicí - rešerše geologických poměrů pro zpracování DÚR
Krytý bazén Kralicko - inženýrskogeologický průzkum pro stavbu plaveckého areálu v Králíkách
Letohrad, Kunčice - inženýrskogeologický průzkum pro sanaci sesuvu zemin a zajištění okolních staveb
Pec pod Sněžkou - inženýrskogeologický a radonový průzkum pro stavbu penziónu

2009

SECA Borohrádek - geotechnický a hydrogeologický průzkum pro stavbu kotelny na biomasu
Čistá u Litomyšle - hydrogeologický průzkum pro sanaci čerpací stanice PHM
Golf Club UNO Hnátnice - hydrogeologický průzkum pro zajištění nového zdroje vody pro golfový areál
Chlumecko - geotechnický průzkum pro rekonstrukci a obnovu polních cest v okolí dálnice D11
Chrudim, jižní spojka - západní připojení, geotechnický průzkum pro stavbu silničního obchvatu
Centrum živočišných biotechnologií v Kostelci nad Orlicí - rešerše geologických poměrů pro zpracování DÚR
Krytý bazén Kralicko - inženýrskogeologický průzkum pro stavbu plaveckého areálu v Králíkách
Letohrad, Kunčice - inženýrskogeologický průzkum pro sanaci sesuvu zemin a zajištění okolních staveb
Pec pod Sněžkou - inženýrskogeologický a radonový průzkum pro stavbu penziónu
Oprava mostu v km 70,216 na trati Chlumec nad Cidlinou - Lichkov - podrobný geotechnický průzkum
Prostřední Lipka - vojenské muzeum - inženýrskogeologický průzkum pro stavbu halového typu
Liberk - Prorubky - inženýrskogeologický průzkum pro stavbu vodovodu
Rozhraní - inženýrskogeologický průzkum pro regulaci vodního toku
Sportovní a relaxační centrum Rychnovska - geologická dokumentace základové stavební jámy a zatřídění rozpojitelnosti hornin
Fotovoltaická elektrárna v Solnici - plošný inženýrskogeologický průzkum pro kotvení solárních panelů
Rekonstrukce ulice Horská v Trutnově - geotechnický průzkum
Třebovice, sídliště pro 30 rodinných domů - inženýrskogeologický a radonový průzkum pro novou občanskou zástavbu
Ústí nad Orlicí, FPOS - inženýrskogeologický a korozní průzkum pro rekonstrukci výrobních objektů
Sulice, areál firmy Pangea Tea - inženýrskogeologický a radonový průzkum pro stavbu halového komplexu

   
Více...
Potřebuji služby geologa