Statická zatěžovací zkouška (PLT)

 

statická zatěžovací zkouška

Zkouška je prováděna dle standardu ČSN 72 1006 Kontrola hutnění zemin a sypanin.

Zkouška se používá ke stanovení míry zhutnění a k ověření deformačních charakteristik předepsaných dokumentací stavby, jako:

  • modulu přetvárnosti z druhého zatěžova cyklu Edef,2
  • poměru modulů přetvárnosti Edef,2/Edef,1
Potřebuji služby geologa