O firmě - lidé

Bc. MICHAL VALACH

asistent geologa, operátor CAD

12. prosince 2017
Bc. MICHAL VALACH

universitní vzdělání absolvované na Fakultě humanitních studií (dnes Filozofické fakultě) Univerzity Pardubice

oprávnění o zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany v rozsahu: řízení služeb k měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách (SÚJB Č.j.: SÚJB/ORP/29505/2022)

oprávnění o zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany v rozsahu: řízení služeb ke stanovení radonového indexu pozemku (SÚJB Č.j.: SÚJB/RCHK/4583/2016)

praxe v oboru 10 let.