Konzultační a poradenská činnost

 

Konzultovat je možné stavební záměry, studie nebo projekty. Při znalosti geologických aspektů území vám pomůžeme zpřesnit finanční náročnost záměru, případně doporučíme jeho nejvhodnější řešení.

Při konzultacích vycházíme z odborné erudice a dlouholetých zkušeností nasbíraných na realizovaných zakázkách v rozsahu celé České republiky. Při své práci zároveň využíváme archivní datové záznamy a aktuální mapové podklady.

Konzultační činnost účtujeme, podobně jako je tomu u obdobných oborů, hodinovou sazbou. Ta je ve srovnání s právním či marketingovým poradenstvím mírná.

 

Potřebuji služby geologa