Jsme geologická kancelář

Před 17 lety jsme přijali vaši první objednávku. V současnosti zpracováváme 200 zakázek ročně pro velké firmy i soukromé osoby

Více o nás

Novinky

září 2013

Vsakovací zkoušky, prováděné v souvislosti s hospodařením se srážkovými vodami na stavebních pozemcích, jsou důležitou součástí geologického průzkumu pro stavby. Zkoušky aktuálně provádíme zařízením od firmy Soilmoisture - automatickým průtokoměrem s konstantním spádem, umožňujícím přesné stanovení koeficientu hydraulické vodivosti (koeficient filtrace). Sonda zavedená do vrtu měří propustnost jednotlivých geologických vrstev. Krok měření je od 10 cm vrstvy až po několikametrové profily. Data je možné zpracovávat ve třech různých režimech, odpovídajících suchým zeminám, zeminám v kapilárním režimu a zeminám saturovaným podzemní vodou. Přesná měření a profesionální zpracování dat jsou zárukou kvalitního podkladu pro návrh a realizaci vaší stavby.

147 146 145 144 143 142

duben 2013

K příložitosti oslav Den Země jsme přijali pozvání Domu děti v Rychnově nad Kněžnou, kde jsme měli možnost dětem ukázat některé posupy geologického průzkumu. Překvapil nás velký zájem dětí o naši profesi.

141 140 139 138 136 135 134 133 132 131
Více novinek
Potřebuji služby geologa
Hydro grafika
 

Inženýrská geologie a geotechnika

Připravujete stavbu? 

Potřebujete znát vhodnost území pro daný stavební záměr?

Jak složité bude založení stavby?

Jak náročné budou zemní práce?

Jak ovlivní návrh a realizaci stavby podzemní voda?

Více o: Inženýrská geologie a geotechnika
 
 

Ochrana a jímání podzemních vod

Voda jako všudypřítomná tekutina, je nám dobře známá. Její význam v přírodě, velká důležitost pro člověka a nutná ochrana zdrojů podzemních vod jsou jednoznačné.

Více o: Ochrana a jímání podzemních vod
 
 

Vsakování srážkových vod

Kam se srážkovou vodou na betonové ploše?

Jak ji využít v místě dopadu?

Co s ní v zastavěných územích?

Co jsou to vsakovací zařízení srážkových vod?

 

Více o: Vsakování srážkových vod
 
 

Konzultační a poradenská činnost

Jednání s úřady, obchodními partnery, projektanty nebo dodavateli staveb může vést do odborných diskuzí na téma, které vám není zcela blízké a jednoznačně srozumitelné. V takových případech můžeme nabídnout specializovanou pomoc formou konzultací nebo asistence přímo na jednání.

Více o: Konzultační a poradenská činnost
 
 

Geotechnické zkoušky zemin

Statická zatěžovací zkouška (PLT)
Dynamická penetrační zkouška (DP)
Terénní vrtulková zkouška (FVT)

Více o: Geotechnické zkoušky zemin
 
 

Měření radonu

Stáří a charakter hornin, vyskytujících se na území České republiky, staví tuto zemi mezi nejrizikovější státy v Evropě s ohledem na ohrožení osob ozářením z přírodních zdrojů.

 

Nabízíme měření radonu na stavebním pozemku, v domě, provozovně a ve vodě.

Více o: Měření radonu